Mesi

Mesinikud kasutavad traditsioonilisi mesilaste kasvatamisviise, kasvatades mesilasi kohalikust bambusest valmistaud mesitarudes. See aitab arendada tugevaid ja terveid mesilasperesid. Samuti aitab tõsta kohalike teadlikkust metsamajandamise heast tavast.