LOVE YOUR BODY™ KLIENDIPROGRAMMI TINGIMUSED

 

1. Tingimustes kasutatud terminid

The Body Shop Eesti – Bodybalt OÜ, registrikood: 10977538.

E-pood – The Body Shop Eesti veebisait internetis, mille aadress on www.thebodyshop.ee ja kust isik saab kaupu osta.

LYB-programm – The Body Shopi püsikliendiprogramm Love Your Body™.

LYB-liige – püsikliendiprogrammi liige, kes on registreerunud LYB-programmis.

Registreerumisvorm – The Body Shop Eesti poolt loodud ankeet. LYB-programmi liikmeks saamiseks peab isik täitma ja allkirjastama registreerumisvormi The Body Shopi kaupluses. The Body Shop Eesti e-poes registreerudes saab isik automaatselt LYB-programmi liikmeks.

LYB-programmi e-post – e-posti aadress lyb@thebodyshop.ee, mis on mõeldud The Body Shop Eesti ja LYB-liikme vaheliseks suhtluseks.

 

2. ÜLDISED TINGIMUSED

2.1. LYB-programm ja kõik sellega seotud tingimused jõustuvad 28. augustil 2012 ning kehtivad The Body Shopi kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates kauplustes ja e-poes. Tingimuste muudatused jõustuvad 1. oktoobril 2017.

2.2. LYB-liige nõustub, et The Body Shop Eesti säilitab LYB-liikme isikuandmeid LYB-programmi eesmärkidel ning kasutab isikuandmeid turunduse, teabevahetuse ja e-poest tellitud kaupade kohaletoimetamise eesmärgil vastavalt seaduslikele nõuetele. LYB-liige väljendab registreerumisvormil vastava teabe esitamisega oma nõusolekut saada The Body Shop Eestilt teavet.

2.3. The Body Shop Eesti kohustub järgima isikuandmete konfidentsiaalsust ning tagab isikuandmete turvalisuse ja kasutamise vastavalt isikuandmete kaitse seaduse ja infoühiskonna teenuste seaduse nõuetele.

2.4. The Body Shop Eesti kohustub mitte avaldama LYB-liikme isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud The Body Shop Eesti partneritele, kes tagavad e-poest tellitud kaupade kohaletoimetamise.

2.5. The Body Shop Eesti jätab endale õiguse muuta LYB-programmi tingimusi ja/või LYB-programm tühistada. The Body Shop Eesti teatab sellest vähemalt 30 päeva ette, pannes vastava teabe välja The Body Shop Eesti kauplustes ja e-poes.

 

3. LYB-PROGRAMMI TINGIMUSED

3.1. LYB-programmiga saab liituda tasuta, sooritades ostu ükskõik millises The Body Shop Eesti kaupluses või registreerudes e-poes.

3.2. LYB-programmis osalemine on tähtajatu. Kui LYB-liige ei ole 12 (kaksteist) kuud järjest The Body Shop Eesti kauplustes või e-poes oste sooritanud, siis määratakse LYB-liikme staatuseks „passiivne“ ja talle ei edastata enam The Body Shop Eesti saadetavat teavet.

3.3. LYB-liikmeks võib saada iga isik, kes on vähemalt 12 (kaheteist) aasta vanune ning kes on täpselt ja õigesti täitnud registreerumisvormi ning esitanud selle The Body Shop Eesti kaupluses või e-poes.

3.4. LYB-liikmele ei väljastata füüsilist kaarti.

3.5. Õigesti täidetud registreerumisvorm tähendab, et sellel on täidetud järgmised väljad.

 • - Eesnimi
 • - Perekonnanimi
 • - Sünnikuupäev (päev/kuu/aasta)
 • - E-posti aadress ja/või mobiiltelefoni number
 • - Vastav märge teabe saamise kohta The Body Shopilt
 • - Vastav märge tingimustega tutvumise ja nendega nõustumise kohta

3.6. Registreerumisvormi täitmise ja allkirjastamisega kinnitab isik oma nõusolekut sellega, et tema andmeid kogutakse, säilitatakse ja kasutatakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse ja infoühiskonna teenuste seaduse nõuetele. E-poes kinnitatakse seda nõusolekut registreerumisvormil LYB-programmi tingimustega tutvumist ja nendega nõustumist kinnitava välja märgistamisega.

3.7. Kui registreerumisvorm täidetakse The Body Shop Eesti kaupluses, sisestatakse andmed LYB-programmi andmebaasi 10 (kümne) päeva jooksul pärast registreerumisvormi täitmist. Pärast selle tähtaja möödumist saab LYB-liige The Body Shop Eesti saadetud teavet, kui ta on andnud selleks oma nõusoleku, ning võib e-poes oma kontaktandmeid vaadata ja muuta. Kui registreerumisvorm täidetakse e-poes, sisestatakse isikuandmed järgmisel päeval automaatselt LYB-programmi andmebaasi.

3.8. Üks isik võib LYB-programmis registreeruda ainult ühe korra. LYB-programmi eeliseid võib kasutada ainult see isik, kelle nimel on toimunud registreerumine.

3.9. LYB-liige võib pääseda juurde oma isikuandmetele ja neid muuta, logides sisse e-poodi. Oma sünnikuupäeva muutmiseks saadab LYB-liige teate LYB-programmi e-posti aadressile. Oma isikuandmete kustutamiseks LYB-programmi andmebaasist ja oma LYB-programmis osalemise tühistamiseks saadab LYB-liige teate LYB-programmi e-posti aadressile.

3.10. LYB-programmi eeliste kasutamiseks The Body Shop Eesti kaupluses ütleb LYB-liige enne ostu sooritamist konsultandi palvel oma ees- ja perekonnanime ning telefoninumbri või sünnikuupäeva. Nende andmete põhjal otsib konsultant LYB-liikme LYB-programmi andmebaasist üles.

 

4. LYB-PROGRAMMI EELISED

4.1. Alalised eripakkumised.

4.2. Spetsiaalsed kliendipäevad sooduspakkumistega 2–3 korda aastas.

4.3. Eksklusiivne teave uudiste, eripakkumiste, sotsiaalmeedia kampaaniate ja ürituste kohta.

4.4. Regulaarsed tooteloteriid LYB-liikmetele, kes on nõustunud saama The Body Shop Eesti teavet oma e-posti aadressil.

4.5. 30% sünnipäevasoodustus ühele ostule ükskõik millisel LYB-liikme sünnikuu päeval.

 • - Sünnipäevasoodustus määratakse automaatselt esimesele ostule, mille LYB-liige oma sünnikuul sooritab.
 • - Sünnipäevasoodustus kehtib nii kaua, kui LYB-liikme isikuandmed on sisestatud LYB-programmi andmebaasi.

4.6. LYB-programmi eeliseid on võimalik kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

 

5. SUHTLUS LYB-LIIKMEGA

5.1. The Body Shop Eesti kohustub saatma LYB-liikmele teavet 4. punktis nimetatud LYB-programmi eeliste kohta e-posti teel ja/või SMSiga, kui LYB-liige on LYB-programmis registreerudes selleks nõusoleku andnud.

5.2. LYB-liige võib igal ajal loobuda teabe saamisest ühel järgmistest viisidest:

 • - saates teate LYB-programmi e-posti aadressil;
 • - klõpsates spetsiaalsel lingil saadud informatiivse e-kirja lõpus (see kehtib ainult e-posti teel teabe saamise puhul);
 • - logides sisse e-poodi ja eemaldades märgistuse vastavalt väljalt oma profiilis;
 • - avaldades suuliselt soovi oma konsultandile ükskõik millises The Body Shop Eesti kaupluses.

5.3. SMSiga saadetakse teavet ainult neile telefoninumbritele, mis on registreeritud riigis, kus on omandatud LYB-programmi liikmestaatus.