Love Your Body™ kliendiprogrammi tingimused


1. Tingimustes kasutatavad mõisted:

The Body Shop Eesti – Bodybalt OÜ, registrikood: 10977538.

E-pood – The Body Shop Eesti veebisait internetis aadressil www.thebodyshop.ee, kus on võimalik kaupu osta.

Programm LYB – The Body Shop klientide lojaalsusprogramm “Love Your Body™”.

LYB-s Osaleja – Programmis LYB registreerunud lojaalsusprogrammis osaleja.

Registreerimisvorm – The Body Shop Eesti poolt loodud vorm. Et saada Programmi LYB osalejaks, tuleb The Body Shop kaupluses täita ja allkirjastada Registreerimisvorm. The Body Shop Eesti e-poes registreerudes võib samuti saada LYB-s Osalejaks.

LYB e-post – e-posti aadress lyb@thebodyshop.ee, mis on mõeldud The Body Shop Eesti ja LYB-s Osaleja vahel suhtlemiseks.

 

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Programm LYB ja kõik sellega seotud tingimused kehtivad kõigis The Body Shop kauplustes, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil ja e-poes.

2.2. The Body Shop Eesti töötleb ja säilitab LYB-s Osaleja isikuandmeid Programmi LYB teostamiseks. Täpsemalt saate isikuandmete töötlemisest ja kasutamisest Programmi LYB raames ja e-poes, nende muutmisest ja kustutamisest lugeda meie Privaatsuspoliitikast: www.thebodyshop.ee/ee/privaatsuspoliitika

2.3. The Body Shop Eesti jätab endale õiguse muuta Programmi LYB tingimusi ja/või Programmi LYB tühistada. The Body Shop Eesti teatab sellest vähemalt 30 päeva ette, paigutades vastava info The Body Shop Eesti kauplustesse ja e-poodi.

 

3. PROGRAMMI LYB TINGIMUSED

3.1. Programmiga LYB võib ühineda tasuda, sooritades ostu The Body Shop Eesti mistahes kaupluses või registreerudes e-poes.

3.2. Programmis LYB osalemisel ei ole ajalisi piiranguid. Kui LYB-s Osaleja ei ole 12 (kaheteistkümne) järjestikuse kuu jooksul sooritanud ostu The Body Shop Eesti kauplustes ja e-poes, saab LYB-s Osaleja staatuse „passiivne“ ning ei saa edaspidi The Body Shop Eesti poolt saadetavat teavet.

3.3. LYB-s Osalejaks võib saada iga vähemalt 13 (kolmteist) aasta vanune füüsiline isik, kes on õigesti täitnud Registreerimisvormi ja esitanud selle The Body Shop Eesti kaupluses või e-poes. Kui LYB-s Osalejaks soovib saada alaealine, peab ta saama vanemate või eestkostja nõusoleku Programmis LYB osalemiseks ning osalema Programmis LYB vanemate või eestkostja järelevalve all.

3.4. Füüsilist kaarti LYB-s Osalejatele ei väljastata.

3.5. Õigesti täidetud Registreerimisvorm tähendab, et on täidetud järgmised Registreerimisvormi väljad:

 • Eesnimi;
 • Perekonnanimi;
 • Sünniaeg (päev / kuu / aasta);
 • E-posti aadress ja/või mobiiltelefoni number;
 • Vastav märge tingimustega tutvumise kohta.

3.6. Kui Registreerimisvorm täideti The Body Shop Eesti kaupluses, kantakse isikuandmed Programmi LYB andmebaasi 10 (kümne) päeva jooksul Registreerimisvormi täitmisest. Seejärel hakkab LYB-s Osaleja saama The Body Shop Eesti poolt saadetavat infot, kui ta andis selleks oma nõusoleku, ning ta võib oma kontaktandmeid vaadata/muuta e-poes. Kui Registreerimisvorm täideti e-poes, kantakse isikuandmed Programmi LYB andmebaasi järgmisel päeval.

3.7. Üks isik võib registreeruda Programmis LYB ainult üks kord. Programmi LYB soodustusi võib kasutada ainult Registreerimisvormi täitnud isik.

3.8. LYB-s Osaleja võib saada juurdepääsu oma isikuandmetele ja muuta neid pärast e-poes autoriseerimist vastavalt meie Privaatsuspoliitikas kirjeldatule.

3.9. Programmi LYB soodustuste kasutamiseks The Body Shop Eesti kaupluses teatab LYB-s Osaleja konsultandi palvel enne ostu eest tasumist oma ees-, perekonnanime ja telefoninumbri või sünniaja. Nende andmete alusel on konsultandil võimalik Programmi LYB andmebaasis leida LYB-s Osaleja ning kohaldada Programmi LYB soodustusi. LYB-s Osaleja nõudmisel tagab The Body Shop Eesti konsultant võimaluse esitada neid andmeid konfidentsiaalselt, näiteks kirjutada paberilehele või esitada mistahes dokumendi nende andmetega. LYB-liikmed võivad LYB-programmi eeliste kasutamiseks The Body Shop Eesti kaupluses kasutada ka ID-kaarti, millelt loetavate elektrooniliste andmete põhjal saab mugavalt kontrollida isiku liikmestaatust LYB-programmis.

 

4. PROGRAMMI LYB SOODUSTUSED

4.1. Pidevad eripakkumised.

4.2. Spetsiaalsed kliendipäevad eripakkumistega – 2-3 korda aastas.

4.3. Eksklusiivne teave uudistoodete, eripakkumiste, sotsiaalmeedia kampaaniate ja ürituste kohta.

4.4. Regulaarsed toodete loosimised LYB-s Osalejate vahel, kes on andnud nõusoleku The Body Shop Eestilt e-posti teel teabe saamiseks.

4.5. Sünnipäevasoodustus -30% ühele ostule LYB-s Osaleja sünnikuu mistahes päeval.

 • Sünnipäevasoodustust kohaldatakse automaatselt LYB-s Osaleja poolt oma sünnikuul tehtud esimesele ostule.
 • Sünnipäevasoodustus jõustub kohe pärast LYB-s Osaleja isikuandmete Programmi LYB andmebaasi kandmist.
 • Soodustus ei kehti kinkekaartidele, heategevustoodetele, kinkepakenditele ega advendikalendritele. Pakkumisi ei liideta.

4.6. Programmi LYB soodustusi on võimalik kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

 

5. ÜHENDUSE PIDAMINE LYB-S OSALEJATEGA 

5.1. The Body Shop Eesti kohustub saatma LYB-s Osalejale teavet punktis 4 märgitud Programmi LYB soodustuste kohta e-posti ja/või SMS-i teel, kui LYB-s Osaleja Programmi LYB registreerumisel andis selleks oma täpse ja sõnaselge nõusoleku. Nõusolek teabe saamiseks ei ole Programmis LYB osalemise eelduseks ja LYB-s Osalejaks võib olla ka ilma teabe saamiseks nõusolekut andmata.

5.2. LYB-s Osaleja võib igal ajal info saamisest loobuda:

 • saates e-kirja LYB e-posti aadressil lyb@thebodyshop.ee,
 • klikkides spetsiaalsele lingile saadud informatiivse e-kirja lõpus (see puudutab ainult e-posti teel info saamist),
 • pärast autoriseerimist e-poes ja eemaldades vastava sätte oma profiilis,
 • teatades sellest suulises vormis konsultandile The Body Shop Eesti mistahes kaupluses.

5.3. Teavet SMS-sõnumitega saadetakse ainult telefoninumbritele, mis on registreeritud riigis, kus toimus Programmi LYB registreerumine.