Be Seen Be Heard

Miljonid noored ei puutu kokku avaliku eluga. Keset kliimakriisi, ülemaailmseid konflikte ja lokkavat põlvkondadevahelist ebavõrdsust on noorte panus, vaatenurk ja esindatus vajalik enam kui kunagi varem. On aeg, et kõik noored saaksid kuuldavaks ja nähtavaks.

Eelmisel aastal aitasid just teie ostud meilt, teha rohkem kui 3000 euro suurune annetus Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)-le, et muuta noorte hääl Eestis veel tugevamaks.

Be Seen Be Heard

Alates sellest, kui Anita Roddick 1976. aastal The Body Shopi asutas oleme läbi viinud kampaaniaid teadlikkuse tõstmiseks sotsiaalse ja keskkonnaalase õigluse kohta. The Body Shop on mobiliseerinud oma ülemaailmse kollektiivi ja korraldanud üle 30 aasta kampaaniaid teemadel nagu põlisrahvaste õigused, loomade õigused, seksikaubandus ja Amazonase vihmametsade põletamine.

Vaata lühifilmi, et rohkem teada saada – miks järgmised 40 aastat muudatusi on märgilise tähtsusega ning miks suurem esindatus ja noorte kuuldavõtmine on hetkel tähtsamad kui kunagi varem.

Milles seisneb probleem?

Milles seisneb probleem?

Pea pool maailma populatsioonist on alla 30 aasta vana. Ometi moodustavad alla 30 aastased vaid 2,6% kogu maailma parlamendiliikmetest*.

Noortel on õigus saada kaasatud neid mõjutavatesse poliitilistesse otsustesse, kuid nende osalemisel on arvukaid takistusi.

Maailma liidrite keskmine vanus on praegu 62**. On selge, et kui püüame jätkuvalt probleeme samal moel lahendada teeme endiselt samu vigu. Noortel on värske vaatenurk ja palju kaalul, kuid neid kaasatakse arutellu harva. Me tahame teada - miks?

Noori üle kogu maailma, sealhulgas miljoneid alla 18-aastaseid peetakse piisavalt küpseks, et kanda täiskasvanutega võrdset vastutust. Nad saavad astuda sõjaväkke, hooldada haavatavaid sugulasi ja kanda vanglakaristust, kuidas samal ajal ei ole neil noortel enamikes riikides hääleõigust. See ei tundu meile õige.

Noored on osa lahendusest

Noored on osa lahendusest

Me ei ole kunagi olnud küünilised inimese vaimu potentsiaali osas. Meie asutaja Dame Anita Roddick on öelnud: “Küünilisus võib paista taibukusena kui vaprusest jääb vajaka.” Me usume, et noortel on üüratu potentsiaal, kuid hetkel ei ole neil vähimatki võimu.

Maailma tulevikku ei saa jätta uhketes ülikondades bürokraatide hooleks. Noored on loovad, avatud meelega ja pungil õigustatud küsimusi. Teame, et neil on kujutlusvõimet, energiat ja meelekindlust, et astuda õigluse eest välja. Nad on poliitiliselt aktiivsed ja demonstreerivad ikka ja jälle, et on valmis meie kogukonna, meie planeedi ja meie tuleviku nimel tegutsema.

Miks me siis neid jätkuvalt alahindame? Pole kunagi olnud olulisem, et noored saaksid tuleviku osas sõna võtta. Viime läbi selle kampaania, et noori võetaks kuulda.

Mida me teeme?

Mida me teeme?

Oleme alati tegutsenud ilutööstuse ääremail, püüdes läbi viia muutusi seal, kus teised brändid nägid vaid riske. Me ei karda vaidlustada status quo'd, et leida lahendusi. Ei oleks meil esimene kord.

Käivitame ülemaailmse kampaania, et tugevdada noorte häält avalikus elus.

ÜRO peasekretär on nimetanud koos noortega ja noorte heaks töötamist üheks organisatsiooni peamiseks prioriteediks. Alustame koostööd partnerluses peasekretäri noortesaadiku bürooga, kes on ülemaailmsed eestkõnelejad noorte vajaduste ja õiguste käsitlemisel.

Lisateabe jaoks jälgi sotsiaalmeedias @UNYouthEnvoy ja külasta kodulehte www.un.org/youthenvoy.

un.org/youthenvoy
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri noortesaadik Jayathma Wickramanayake ütleb:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri noortesaadik Jayathma Wickramanayake ütleb:

„Põlvkondadevaheline lõhe võimu, mõju ja usalduse osas on üks meie ajastu suurimaid väljakutseid. Nagu noored on selgelt väljendanud oma aktiivsusega tänavatel, kodanikuühiskonnas ja sotsiaalmeedias läheb neile süviti korda muutus, mis on vajalik võrdsemate, õiglasemate ja jätkusuutlikumate ühiskondade loomiseks. Osalemine on õigus, ning noorte puudulik esindatus otsuste tegemisel soodustab kasvavat usaldamatust poliitiliste institutsioonide suhtes ja võõrandumise tunnet valitud juhtidest, mis on põhjustatud seadusandlusest, mis ei kajasta noorte prioriteete, ei peegelda nende muresid ega kõneta neid. See kampaania on võimalus seda kõike muuta.”

Fotol vasakult: aktivistid Samson Itodo ja Gina Martin, ÜRO noortesaadik Jayathma Wickramanayake ja The Body Shopi sotsiaalse vastutuse juht Chris Davis.
Fotograaf Joel Sheakoski (Joel S Photo).

Kuidas see toimib?

Kuidas see toimib?

Kampaaniaid läbi viies on meil alati selge eesmärk.

Viime igas riigis, kus tegutseme läbi kampaania selle nimel, et kõrvaldada tõkked, mis takistavad noortel meid kõiki puudutavate otsuste tegemisel osalemast.

Mõned eeskirjad või õigusaktid, mille puhul soovime läbi viia muutuse:

- valimisea langetamine
- noorte ametliku esindatuse suurendamine läbi noortekogude, parlamentide või komisjonide
- takistuste kõrvaldamine, et võimaldada noortel osaleda avalikes otsustusprotsessides
- noorte juhtimisoskuste parandamine

Kohalike kampaaniate aktiveerimine hõlmab partnerlust konkreetsete noorte juhitud või noortele suunatud valitsusväliste organisatsioonidega ja/või võimalusi toetust avaldada petitsioonide ja muu taolise kaudu.

Meie partner Eestis on Eesti Noorteühenduste Liit.

* https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment/data-youth-participation

** REIGN Dataset | REIGN (oefdatascience.github.io)