PRIVAATSUSPOLIITIKA

Bodybalt OÜ (edaspidi The Body Shop Eesti) mõistab, kui tähtis on meie klientide jaoks privaatsus, just seepärast püüame selgelt näidata, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame Teie isikuandmeid.

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib The Body Shop Eesti poolt isikuandmete töötlemist meie internetipoes thebodyshop.ee. Meie poolne isikuandmete töötlemine vastab isikuandmete kaitset puudutavatele õigusaktidele.

Palume tutvuda järgneva teabega ja kui Teil on küsimusi privaatsuspoliitika kohta või soovite kasutada mõnda oma õigust, palume võtta meiega ühendust:

Bodybalt OÜ, registrikood 10977538

aadress Põhja pst 25, 10415 Tallinn

Klienditeenindus: shop@thebodyshop.ee

tel. 53091717 (tööpäevadel kl 9.00-17.00)

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME?

The Body Shop Eesti on Teie isikuandmete vastutav töötleja (s.t on isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid). Üldiselt võib isikuandmed, mida me Teie kohta kogume, jagada kahte rühma:

I. Andmed, mis on vajalikud The Body Shop Eesti veebisaidi paremaks toimimiseks ja mille kasutamist on kirjeldatud meie Küpsiste Kasutamise Poliitikas;

II. Andmed, mis on vajalikud The Body Shop Eesti teenuste (kui olete valinud need teenused) osutamiseks ja mille kasutamist on kirjeldatud allpool.

The Body Shop Eesti võib teenuste osutamiseks koguda ja alljärgnevatel eesmärkidel töödelda Teie isikuandmeid:

•  Kliendiprogrammis Love Your Body™ osalemiseks registreerimine online vormi kaudu või kaupluses: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, telefoninumber ja/või e-posti aadress. Neid andmeid kasutatakse Teile kinnituskirja või SMS-i saatmiseks, Teie kui Kliendiprogrammis osaleja tuvastamiseks ning Teie ostudele allahindluse kohaldamiseks. Kui annate nõusoleku Kliendiprogrammi raames kommertsteadaannete saamiseks, kasutame eespool nimetatud andmeid Teile oma sooduspakkumiste kohta teadete saatmiseks. Juhul, kui kasutate kaupluses ID kaarti, võime töödelda ID kaardil olevaid elektroonilisi andmeid (eesnimi, perenimi, isikukood) Teie kui Kliendiprogrammis osaleja tuvastamiseks ning Teie ostudele allahindluse kohaldamiseks.

•  Kaupade tellimine internetipoes www.thebodyshop.ee: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress, kauba kohaletoimetamise aadress (kui erineb postiaadressist), tellitud kauba andmed. Neid andmeid kasutatakse selleks, et kirjutada välja ja saata Teile arve tellitud kauba eest, võtta Teiega ühendust seoses kauba kohaletoimetamise ja kohaletoimetatud kaubaga.

Nende andmete kogumisel ja töötlemisel on üks või mitu õiguslikku alust: valitud teenuse osutamise tagamine, ettevalmistus lepingu sõlmimiseks, lepingu sõlmimine, Teie järelepärimine (nõusolek).

TURUNDUS

Kui osalete meie klientide Kliendiprogrammis Love Your Body™, võib The Body Shop Eesti saata Teile uudiseid, mis võiksid Teid huvitada ning mis on seotud meie teenuste osutamisega, kui selleks on saadud Teie nõusolek. Teil on õigus igal ajal sellise teabe saamisest loobuda.

KELLELE VÕIDAKSE TEIE ANDMEID EDASTADA?

Lisaks meile võime edastada teie isikuandmeid The Body Shop Eesti partneritele, kes osutavad Teile

•  kaupade ja kirjavahetuse kohaletoimetamise teenuseid,

•  The Body Shop Eesti süsteemi kasutamiseks vajalikke IT-teenuseid.

The Body Shop Eesti partnerid saavad juurdepääsu Teie andmetele ulatuses, mis on vajalik meile osutatavate teenuste saamiseks. Me hoolitseme selle eest, et partnerid järgiksid saadud andmete konfidentsiaalsust ja isikuandmete kaitse kõrget taset.

KUI KAUA THE BODY SHOP EESTI ANDMEID SÄILITAB?

The Body Shop Eesti kasutab ja säilitab isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik või lubatud eesmärkidel, milleks andmed on saadud, või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, kuid mitte kauem kui 5 aastat Teie viimasest ostust The Body Shop internetipoes. Kui Te osalete Kliendiprogrammis Love Your Body™, säilitame Teie isikuandmeid mitte kauem kui 5 aastat Teie viimasest ostust internetipoes või meie mistahes kaupluses Kliendiprogrammi soodustuse kasutamisest.

TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NEID KASUTADA

Võttes ühendust The Body Shop Eestiga e-posti aadressil shop@thebodyshop.ee, saate kasutada oma õigusi:

•  nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele;

•  nõuda oma isikuandmete parandamist;

•  võtta tagasi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemine põhineb sellisel nõusolekul (nt meie turundusosakonna pakkumiste ja teadete saamine e-posti aadressil või telefoni teel).

Mõnedel juhtudel võib Teil olla õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või keelata oma isikuandmete töötlemine. Seadusega sätestatud juhtudel võite kasutada oma õigusi ja nõuda oma isikuandmete kustutamist.

Te võite kasutada oma õigusi vastavalt EL-is ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Kui isikuandmed on kustutatud Teie palvel, säilitab The Body Shop Eesti ainult selliste andmete koopia, mis on vajalik meie ja kolmandate isikute õiguslike huvide kaitseks, riigiorganite korralduste täitmiseks, probleemi kõrvaldamiseks ja Teie poolt The Body Shop Eestiga sõlmitud mistahes lepingu täitmiseks.

KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS

Kui Teile tundub, et Teie õigust privaatsusele on rikutud, võite esitada kaebuse oma alalise elukoha järgsesse EL-i järelevalveasutusse. Nende järelevalveasutuste kontaktandmed leiab siit.