LOVE YOUR BODY™ KLIENDIPROGRAMMI TINGIMUSED

1. Tingimustes kasutatavad mõisted:

The Body Shop Eesti – Bodybalt OÜ, registrikood: 10977538.

E-pood – The Body Shop Eesti veebisait internetis aadressil www.thebodyshop.ee, kus on võimalik kaupu osta.

Programm LYB – The Body Shop klientide lojaalsusprogramm “Love Your Body™”.

LYB-s Osaleja – Programmis LYB registreerunud lojaalsusprogrammis osaleja.

Registreerimisvorm – The Body Shop Eesti poolt loodud vorm. Et saada Programmi LYB osalejaks, tuleb The Body Shop kaupluses täita ja allkirjastada Registreerimisvorm. The Body Shop Eesti e-poes registreerudes võib samuti saada LYB-s Osalejaks.

LYB e-post – e-posti aadress lyb@thebodyshop.ee, mis on mõeldud The Body Shop Eesti ja LYB-s Osaleja vahel suhtlemiseks.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Programm LYB ja kõik sellega seotud tingimused kehtivad kõigis The Body Shop kauplustes, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil ja e-poes.

2.2. The Body Shop Eesti töötleb ja säilitab LYB-s Osaleja isikuandmeid Programmi LYB teostamiseks. Täpsemalt saate isikuandmete töötlemisest ja kasutamisest Programmi LYB raames ja e-poes, nende muutmisest ja kustutamisest lugeda meie Privaatsuspoliitikast: www.thebodyshop.ee/ee/privaatsuspoliitika

2.3. The Body Shop Eesti jätab endale õiguse muuta Programmi LYB tingimusi ja/või Programmi LYB tühistada. The Body Shop Eesti teatab sellest vähemalt 30 päeva ette, paigutades vastava info The Body Shop Eesti kauplustesse ja e-poodi.

3. PROGRAMMI LYB TINGIMUSED

3.1. Programmiga LYB võib ühineda tasuda, sooritades ostu The Body Shop Eesti mistahes kaupluses või registreerudes e-poes.

3.2. LYB-s Osalejaks võib saada iga füüsiline isik, kes on õigesti täitnud Registreerimisvormi ja esitanud
selle The Body Shop Eesti kaupluses või e-poes. Kui LYB-s Osalejaks soovib saada alaealine, peab ta saama vanemate või eestkostja nõusoleku Programmis LYB osalemiseks ning osalema Programmis LYB vanemate või eestkostja järelevalve all.

3.3. Füüsilist kaarti LYB-s Osalejatele ei väljastata.

3.4. Õigesti täidetud Registreerimisvorm tähendab, et on täidetud järgmised Registreerimisvormi väljad:

•Eesnimi;

•Perekonnanimi;

•Sünniaeg (päev / kuu / aasta);

•E-posti aadress ja/või mobiiltelefoni number;

•Vastav märge tingimustega tutvumise kohta.

3.5. Kui Registreerimisvorm täideti The Body Shop Eesti kaupluses, kantakse isikuandmed Programmi LYB andmebaasi 10 (kümne) päeva jooksul Registreerimisvormi täitmisest. Seejärel hakkab LYB-s Osaleja saama The Body Shop Eesti poolt saadetavat infot, kui ta andis selleks oma nõusoleku, ning ta võib oma kontaktandmeid vaadata/muuta e-poes. Kui Registreerimisvorm täideti e-poes, kantakse isikuandmed Programmi LYB andmebaasi järgmisel päeval.

3.6. Üks isik võib registreeruda Programmis LYB ainult üks kord. Programmi LYB soodustusi võib kasutada ainult Registreerimisvormi täitnud isik.

3.7. LYB-s Osaleja võib saada juurdepääsu oma isikuandmetele ja muuta neid pärast e-poes autoriseerimist vastavalt meie Privaatsuspoliitikas kirjeldatule.

3.8. Programmi LYB soodustuste kasutamiseks The Body Shop Eesti kaupluses teatab LYB-s Osaleja konsultandi palvel enne ostu eest tasumist oma ees-, perekonnanime ja telefoninumbri või sünniaja. Nende andmete alusel on konsultandil võimalik Programmi LYB andmebaasis leida LYB-s Osaleja ning kohaldada Programmi LYB soodustusi. LYB-s Osaleja nõudmisel tagab The Body Shop Eesti konsultant võimaluse esitada neid andmeid konfidentsiaalselt, näiteks kirjutada paberilehele või esitada mistahes dokumendi nende andmetega. LYB-liikmed võivad LYB-programmi eeliste kasutamiseks The Body Shop Eesti kaupluses kasutada ka ID-kaarti, millelt loetavate elektrooniliste andmete põhjal saab mugavalt kontrollida isiku liikmestaatust LYB-programmis.

4. PROGRAMMI LYB SOODUSTUSED

4.1. Pidevad eripakkumised.

4.2. Spetsiaalsed kliendipäevad eripakkumistega – 2-3 korda aastas.

4.3. Eksklusiivne teave uudistoodete, eripakkumiste, sotsiaalmeedia kampaaniate ja ürituste kohta.

4.4. Regulaarsed toodete loosimised LYB-s Osalejate vahel, kes on andnud nõusoleku The Body Shop Eestilt e-posti teel teabe saamiseks.

4.5. Sünnipäevasoodustus -30% ühele ostule LYB-s Osaleja sünnikuu mistahes päeval.

•Sünnipäevasoodustus rakendatakse käsitsi (unikaalse koodi sisestamisel ostukorvis) LYB klubi liikme poolt sünnipäevakuul sooritatud ostule.

•Sünnipäevasoodustus jõustub kohe pärast LYB-s Osaleja isikuandmete Programmi LYB andmebaasi kandmist.

•Soodustus ei kehti kinkekaartidele, heategevustoodetele, kinkepakenditele ega advendikalendritele. Pakkumisi ei liideta.

4.6. Programmi LYB soodustusi on võimalik kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

5. ÜHENDUSE PIDAMINE LYB-S OSALEJATEGA

5.1. The Body Shop Eesti kohustub saatma LYB-s Osalejale teavet punktis 4 märgitud Programmi LYB soodustuste kohta e-posti ja/või SMS-i teel, kui LYB-s Osaleja Programmi LYB registreerumisel andis selleks oma täpse ja sõnaselge nõusoleku. Nõusolek teabe saamiseks ei ole Programmis LYB osalemise eelduseks ja LYB-s Osalejaks võib olla ka ilma teabe saamiseks nõusolekut andmata.

5.2. LYB-s Osaleja võib igal ajal info saamisest loobuda:

•saates e-kirja LYB e-posti aadressil lyb@thebodyshop.ee,

•klikkides spetsiaalsele lingile saadud informatiivse e-kirja lõpus (see puudutab ainult e-posti teel info saamist),

•pärast autoriseerimist e-poes ja eemaldades vastava sätte oma profiilis,

•teatades sellest suulises vormis konsultandile The Body Shop Eesti mistahes kaupluses.

5.3. Teavet SMS-sõnumitega saadetakse ainult telefoninumbritele, mis on registreeritud riigis, kus toimus Programmi LYB registreerumine.