AUS KAUBANDUS

MEIE TEEDRAJAV AUSA KAUBANDUSE PROGRAMM KESTAB AASTAST 1987.

Hangime eetilised, esmaklassilise kvaliteediga koostisosad ja aksessuaarid tuhandetelt tootjatelt, põlluharijatelt ja oskustöölistelt üle kogu maailma. Avasta, kuidas see programm aitab kihutada tõelist positiivset muutust.

MIS ON AUS KAUBANDUS?  

Ausa Kaubanduse programm on The Body Shopi oma õiglase kaubanduse või fair trade programm. See võimaldab meie partneritel saada ligipääsu ja lüüa läbi tööturul, investeerida sotsiaalsetesse ja keskkondlikesse projektidesse, mis toovad kasu ka nende kogukondadele ning meil aitab see täita meie tooted parimate toorainetega.

Algatasime oma Ausa Kaubanduse programmi 1987. aastal ja toona oli programm tuntud kui „Trade Not Aid“ (nüüd „Community Fair Trade“). Üle 30 aasta hiljem toimetame endiselt samadel põhimõtetel. Hangime oma koostisosad - nagu käsitsi valmistatud Ghana sheavõi - ja aksessuaarid - nagu ümbertöödeldud paberist kinkekotid Nepaalist - maailma eri kaugetest paikadest ja võimaldame selle koostööga oma partneritele üliolulist majanduslikku iseseisvust. Paljud neist on naised, kes elavad eraldatud kogukodades piiratud majanduslikes võimalustes. Nii aitab programm meie äril korda saata positiivset muutust ja oleme selle üle väga uhked.

56b1f45c-0d79-4738-879f-b5eedf7da860_2
2._CFT_shealady2_1

KUIDAS ERINEB SEE ÕIGLASEST KAUBANDUSEST (FAIR TRADE)?  

Õiglane kaubandus ehk fair trade aitab tootjatele arengumaades kindlustada head kaubandusstandardid, sealhulgas õiglased hinnad tehes koostööd ettevõtetega arenenud riikides. Ausa Kaubanduse programm on meie oma väljaarendatud kaubandusprogamm, mis on rahastatud ja majandatud üksnes The Body Shopi poolt. See on suurim õiglase kaubanduse programm kosmeetikatööstuses. Meie oma programm on meie jaoks suure tähtsusega seetõttu, et see võimaldab vahetut ja autentset sidet meie tootjate ja hankijatega. Teame neid isiklikult, teame nende perekondi ja kogukondi. See muudab programmi meie jaoks nii südamelähedaseks.

MEIE AUSA KAUBANDUSE PROGRAMM  

Pingutame selle nimel, et luua pikaajalised partnerlused ja oleme paljude oma hankijatega koostööd teinud juba mitukümmend aastat. Maksame õiglast hinda ja pakume häid tingimusi, toetame oma partnereid ja võimaldame neile ligipääsu turule. Mõned hankijad saavad ka lisarahastust kogukonnaprojektide ja hariduse, tervishoiu ja sanitaartingimuste arendamiseks. Sajad tuhanded inimesed on nende projektide toel saanud elada paremates tingimustes, sealhulgas meie partnerite pered, naabrid ja kogukonnad.

Oleme väga uhked selle üle, mille oleme oma partneritega saavutanud ja meie eesmärgiks on jätkata positiivse sotsiaalse ja keskkondliku mõjuga nende kogukondadele.

Ausa Kaubanduse programm on täna sama aktiivne ja oluline, kui see oli 1987. aastal. Üle kogu maailma leidub endiselt palju inimesi, kellel pole ligipääsu kõlblikutele ja ohututele töötingimustele. Ausa Kaubanduse programm on osa meie pärandist ja see jääb alati The Body Shopi südameks.

a7995a8f-199a-4a0c-b03c-ee36644a059c

MEIE GLOBAALNE AUSA KAUBANDUSE KOGUKONNAPROGRAMM

Otsime üle kogu maailma oskuslikke tootjaid, eraldatud põlluharimiskooperatiive ja traditsioonilisi käsitöölisi, kes on oma vallas parimad. Töötame tuhandete tootjatega üle kogu maailma ja meie programm toob kasu ka nende laiemale kogukonnale. Tutvu meie hankijate kaardiga ja näed, mis maailma paigust hangime oma koostisosad ja aksessuaarid.

4._shealadies

MIDA AUS KAUBANDUS TÄHENDAB SINU JAOKS  

Aus Kaubandus on rohkem, kui vaid koostisosad. Sellest on kasu meile kõigile. Saame otsese ligipääsu kõrge kvaliteediga komponentidele ja aksessuaaridele üle kogu maailma, mis tähendab, et sinu ost toob otsest kasu inimestele ja kogukondadele mitmel eri moel. Tahame, et teaksid tervet lugu enda armastatud toodete taga. Loe meie edulugusid, et mõista, kuidas sinu ostetud toodetel on positiivne sotsiaalne mõju, mis on tuntav üle kogu maailma.

EDULOOD

Oleme uhked, et oleme avaldanud aastate jooksul programmi abiga laialdast majanduslikku ja sotsiaalset mõju. Valime koostööd teha tootjatega, kes joonduvad meie kirgede ja eesmärkidega. Sissetulek ja investeeringud meie partnerlusest on võimaldanud kogukondadel ette võtta innovatiivseid ja mõjusaid projekte.

5.sheasm_r
SHEAVÕI GHANAST
MAJANDUSLIKU VABADUSE VÕIMALDAMINE GHANA NAISTELE

Oleme hankinud oma sheavõi Tungteiya naiste assotsiatsioonilt Põhja-Ghanast juba aastast 1994. 640 naist 11 külast valmistavad sheavõid käsitsi 18-etapilise traditsioonilise protsessi käigus.

Ausa tasu saamine võimaldab naistel olla majanduslikult iseseisvad, mis võimestab neid läbi enesekindluse tõstmise ja tagab neile kogukonnas austatud seisuse. Maksame turu keskmisest kõrgemat hinda, et toetada kogukonnaprojekte, mis mõjutavad positiivselt laiemat kogukonda - 49000 inimest 11 külas.

Pikaajaline investeerimine on kogukonnal võimaldanud ehitada 7 kooli, kus õpib igal aastal umbkaudu 1200 õpilast, lisaks parandada ligipääsu puhtale joogiveele ja tervishoiuteenustele.

6.GETPAPER
KINKIDE PABERMATERJAL JA KARBID NEPAALIST
HARIDUSE EDENDAMINE JA TEAVITUSTEGEVUS

Meie Ausa Kaubanduse käsitsi valmistatud paber ja kinkepakendid on kestlikult valmistatud Get Paper Industry poolt Nepaalis, Kathmandus.

Teeme koostööd GPIga juba aastast 1989. Need professionaalsed käsitöölised kasutavad paberi valmistamiseks jääke ja ümbertöödeldud materjale (nagu puuvilla lõikejääke ja banaanipuu tüvesid). Nende töötajate hulgas on rohkem naisi kui mehi ja naistele tasutakse võrdselt ning nad saavad samu hüvesid. Nad on algatanud sotsiaalseid projekte, millest saab kasu kogu Bansbari piirkonna kogukond, aidanud saata kooli kõige vaesemate perede lapsed ning tõstnud tüdrukute üldist haridustaset nende “Send Your Daughters to School” kampaania ja stipendiumitega.

Viimastel aastatel on GPI arendanud tüdrukutele mõeldud gruppide rajamist kohalikes külades, et tõsta kohalike teadlikkust inimkaubanduse kohta. Lisaks on GPI teinud end kuuldavaks läbi koolideülese riikliku inimkaubanduse teemalise esseevõistluse organiseerimise.

7._PFC
ÜMBERTÖÖDELDUD PLASTIK INDIAST
MEIE LÄHENEMINE PLASTIKUKRIISILE

Umbkaudu 3 miljardit inimest üle kogu maailma elab ametliku jäätmekäitlussüsteemita riikides – see moodustab pea poole maailma populatsioonist. Seetõttu on tekkinud umbkaudu 1,5 miljonit nn „jäätmekorjajat“, kes väsimatult koguvad tänavatelt prügi. Jäätmekorjajad on enamjaolt India kastisüsteemi madalamaid seisuses olevad dalitid (varem tuntud kui „puutumatud“), mis tähendab, et nad on haavatavad diskrimineerimisele, ekspluateerimisele ja teevad üldjuhul tööd kehvades ja ebaturvalistes tingimustes.

2019. aastal alustasime Ausa Kaubanduse partnerlust ühinguga Plastics for Change ja hakkasime ostma PET plastikut, mida korjavad jäätmekogujad Bengalurus, Indias. Plastik töödeldakse ümber ja seda kasutatakse meie toodete pakendite valmistamisel. Meie partnerlus võimaldab kogujatel saada ausat hinda plastiku eest selles kurikuulsalt kasuahnes tööstuses ja pakkuda nii üliolulist stabiilsust marginaliseeritud jäätmekogujaile. Initsiatiiv võitis 2019. aastal Ethical Corporation ühingu plastiku innovatsiooniauhinna ja seda on valdkonnas tunnustatud unikaalse lähenemise eest plastikukriisi inimlikule ja keskkonnamõjule.

ME PÜHENDUME OMA HANKIJATELE  

Meie Ausa Kaubanduse programmi kontrollib sõltumatu ECOCERT sertifitseerimisorganisatsioon, mis tähendab, et meie hankijate ja ka meie äritegevused läbivad regulaarseid auditeid. Meie lubadus meie partneritele on kajastatud meie kestliku hankimise põhikirjas (Sustainable Sourcing Charter), mis kirjeldab meie nägemust jätkusuutlikust tarneahelast ning kinnitab meie Ausa Kaubanduse programmi võtmeprintsiibid.

be36a7f7-1c7c-4190-a6e2-8f375fc3da9a_1

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

ÕIGLANE HIND

Õiglane hind kujuneb läbi konsultatsiooni tootjatega ja see vaadatakse perioodiliselt üle. Iga tarneahel on unikaalne. Järgime välist õiglase hinna suunist või kui seda ei eksisteeri, arendame välja ausa hinnamudeli, mis on spetsiifiline sellele tarneahelale.

KOGUKONNAPROJEKTID

Osadel juhtudel toetame kogukonnaprojekte läbi kõrgema hinna või vahel ka läbi otseste investeeringute.

SOODSAD KAUPLEMISTINGIMUSED

Tootjate grupid saavad meiega partnerluses soodsad kauplemistingimused. Näiteks tasume tootjaile vajadusel varem.

SUUNATUD TUGI HANKIJATELE

Meie eesmärk on pakkuda meie toojatele ja hankijatele tuge või väljaõpet otsese abi näol The Body Shopi töötajailt või läbi väliste allikate nagu kohalike valitsusväliste organisatsioonide.

PIKAAJALISED PLAANID PARTNERITEGA

Anname oma partneritele pikaajalised vajadusprognoosid, et nad saaksid teha informeeritud otsuseid tootmisvajaduste ja planeerimise kohta.

TOORAINETE PUUDUSE HALDAMINE

Tarneahelate väljatöötamine ja haldamine marginaliseeritud kogukondades on väga keeruline ja pikaajaline protsess. Aeg-ajalt kogeme vältimatuid tagasilööke tarneahelates meie Ausa Kaubanduse partneritega, mis põhjustab toormaterjali puudujääki. See tähendab, et klientide nõudluse rahuldamiseks osade toodete puhul peame vahel segama meie Ausa Kaubanduse programmi koostisosi teistest allikatest pärit koostisosadega, kui originaalkoostisosa tarnes esineb raskusi. Kuna Ausa Kaubanduse partnerid ja meie suhted nendega on meile väga tähtsad, püüame alati Ausa Kaubanduse koostisosade tarneraskustele läheneda jätkusuutlikult ja lähtume meie kestliku hankimise põhikirjast, et tagada kiire lahendus minimaalse mõjuga kohalikule kogukonnale.

PARTNERITEGA ARVESTAV VÄLJUMISSTRATEEGIA

Juhul, kui peame lõpetama oma koostöö Ausa Kaubanduse partneriga seame eesmärgiks neid viimasest tellimusest teavitada vähemalt 12 kuud ette. Arutame koos partneriga viise, kuidas nende organisatsiooni toetada ja minimeerida negatiivset mõju ning paneme koostöös kokku väljumisstrateegia, mis aitab neil edasisi samme planeerida.

d9392893-982f-4afb-9e12-93bc517ad337

MIS ON EETILINE KAUPLEMINE?  

Üle kogu maailma ei ole kõigil inimestel endiselt võimalust töötada ohututes ja turvalistes tingimustes. Eetiline kauplemine tähendab veendumust selles, et meie ostetavad teenused ja tooted globaalses tarneahelas ei ole valminud tööliste õiguste arvelt. Meile on tähtis see, et meie tooted valmiksid õiglastes ja inimlikes töötingimustes.

MEIE KESTLIKU HANKIMISE PROGRAMM

Usume sellesse, et äri võib jõustada positiivset muutust ja tahame alati võimestada meie inimesi ja planeeti. See paneb aluse meie kestliku hankimise põhikirjale. Meie tarneahelas ei toimu ekspluateerimist ega diskrimineerimist ning töötajate tingimused on turvalised ja võrdsed.

Kaupleme ainult partneritega, kes vastavad meie kestliku hankimise põhimõtete standardile ja kindlustavad selle, et töötajatel oleks head tingimused. Palume kõigil oma partneritel allkirjastada tegevusjuhendi ja ametlikult kinnitada, et nad seisavad hea järgnevate põhimõtete eest:

  • • Töötervishoid ja turvalisus
  • • Ohutute ja hügieeniliste töötingimuste tagamine
  • • Lapstööjõu mitte kasutamine
  • • Elatav töötasu
  • • Kohane tööaeg ja töötundide arv
  • • Diskrimineerimise mitte tolereerimine
  • • Regulaarse tööhõive tagamine
  • • Töötajate austusega kohtlemine

MEIE EETILISE KAUPLEMISE AJALUGU  

The Body Shopi loomisest 1976. aastal oleme jõusid ühendanud sarnase mõtteviisiga ettevõtetega, vabatahtlike organisatsioonidega ja ametiühingutega, et arendada välja juhtiv kestliku hankimise programm.

1998. sai meist Eetilise Kauplemise Initsiatiivi ehk ETI (The Ethical Trading Initiative) asutajaliige. See on organisatsioon, kus töötame individuaalselt ja koos teiste osalistega keerukate küsimuste kallal nagu see, milliseid samme ettevõtted peaks astuma, et kaubelda eetiliselt ja kuidas teha positiivseid muutusi parandamaks tööliste elusid.

Et parandada veelgi läbipaistvust meie tarneahelate lõikes oleme ka vastutustundliku hankimise online-platvormi Sedex liikmed, kus hankijad saavad jagada oma auditiraporteid ja muud infot inimõiguste praktikate kohta – mitte ainult meiega, vaid ka klientidega.

collecting-firewood_INSHECT012