Enesearmastuse indeks

2020. aasta novembrist detsembrini uurisime enam kui 22 000 inimeselt 20 eri riigist, kuidas nad hindaksid enda eneseväärtustamist, õnnelikkust ja heaolu. Toome siin välja meie ja turu-uuringute liidri Ipsose koostatud unikaalse ülemaailmse uurimuse tulemused.

Enesearmastuse kriis

Enesearmastuse kriis

Meie enesearmastuse indeksi keskmine hinne 0-100 skaalal oli kõigest 53. See tähendab, et praktiliselt üks inimene kahest kõhkleb endas enda armastamise asemel.

Aga on ka põhjust optimismiks. Meie uuring paljastas ka enesearmastuse väe: inimesed, kes end rohkem hindavad taastuvad kergemini peale keerulisi olukord ja elujuhtumeid. Kõrgema enesearmastusega inimesed tundsid ka Covid-19 pandeemia emotsionaalselt kurnavat mõju vähem. Imekombel tundis osa neist inimestest pandeemia algusest saadik hoopis enesearmastuse kasvu.

Meie eesmärk oli uurida, kuidas saame aidata veel suuremal hulgal inimestel leida jõudu enesearmastusest. Loe täit raportit lingilt või loe edasi meie võtmeleidudega tutvumiseks.

Loe tervet raportit

Võtmeleiud enesearmastuse indeksi uuringust

 • Eneseaustus

  6 inimest 10-st üle kogu maailma tahaks ennast rohkem austada.

 • Z-generatsioon

  Enam kui 4 inimest 10-st Z-generatsioonist on madalaima enesearmastuse tasemega grupis.

 • Sotsiaalmeedia

  Praktiliselt 1 inimene 3-st, kes kasutab päevas üle 2 tunni sotsiaalmeediat kogeb madalaimat enesearmastuse taset.

Loe tervet raportit

Millised isiklikud faktorid mõjutavad enesearmastust?

 • Riik

  Taani ja Austria said enesearmastuse indeksis kõige kõrgemad 62 punkti. Madalaimal kohal olid Lõuna-Korea 45 ning Prantsusmaa ja Saudi-Araabia 48 punktiga.

 • Sugu

  Naised tunnevad end meestest rohkem närviliselt, ärevalt ja depressiivselt. LGBTQ+ kogukonnas kipub enesearmastuse tase olema madalam kui heteroseksuaalsete ja cis-sooliste inimeste hulgas.

 • Vanus

  25 aastaste ja vanemate naiste hulgas on enesearmastuse tase kõrgem, kui Z-generatsioonil. Z-generatsiooni naised on 2-3 korda suurema tõenäosusega madalaimas enesearmastuse rühmas, kui beebibuumerid.

Millised sotsiaalsed faktorid mõjutavad enesearmastust?

Millised sotsiaalsed faktorid mõjutavad enesearmastust?

ENESEHINNANG & SOTSIAALMEEDIA

Tihti sotsiaalmeediat kasutavad inimesed on kimpus enesearmastusega – 1 inimene 3-st, kes kasutab sotsiaalmeediat üle 2 tunni päevas tunnetab meie enesearmastuse indeksi järgi madalaimat enesearmastust, seda võrreldes vaid 1 inimesega 5-st, kes sotsiaalmeediat ei kasuta. Inimesed nõustuvad, et mõjuisikud, kuulsused ja reklaamimodellid on madala enesehinnangu põhilised põhjustajad.

ILUTÖÖSTUS

ILUTÖÖSTUS

Enamus nõustub, et ilutööstus oma töödeldud piltide ja ebarealistlike väidetega mõjutab enesehinnangut negatiivselt. Nooremad naised leiavad vanematest naistest suurema tõenäosusega, et problemaatiline on vähene standardist erineva välimusega modellide esindamine reklaamides.

Loe tervet raportit

Mida võtame ette?

Mida võtame ette?

Kehapositiivsus on jõudu kogumas ja meil on hea meel panustada sellesse mitte töödeldes meie reklaamfotodel “iluvigu” ning kaasates erisuguste ja kaunilt unikaalsete kehadega inimesi. Aga meie töö on alles alanud. Eneses kahtlemine, mitte enesearmastus on endiselt norm.

Kasutame meie raportis selgunut edaspidistes turundusplaanides ja tooteid välja töötades. Plaanime jagada oma teadmisi ja meie tehtavaid täiustusi.

Meie eesmärk on koos korda saata positiivne muutus ja algatada 1 aasta jooksul 1 miljon enesearmastusest kantud tegu üle kogu maailma. Pikas perspektiivis oleme pühendunud enesearmastamist takistavate barjääride maha murdmist meis eneses, meie ettevõttes, ilutööstuses ja meid ümbritsevas maailmas.

Lisalugemist

Lisalugemist

SEISA ENDA EEST ARMASTUSEST ISEENDA VASTU

Leia inspiratsiooni ja loe, kuidas võib enesearmastusest saada sinu imevõime.

LOE LISAKS