Teepuuõli Keeniast

Teepuuõli ostame Ausa Kaubanduse Progammi partnerilt Keenia Orgaanilise Õli Talunike Ühenduselt Mount Kenya Rahvuspargis. Meie kaubavahetus väiketalunikega arendab jätkusuutlikku ja orgaanilist talupidamist, mis aitab säilitada rahvuspargi looduslikku mitmekesisust.

KOOSTISOSA

KOOSTISOSA

Meie teepuuõli pärineb teepuu taimedelt, mida kasvatatakse orgaanilisel viisil Kenya mäe jalamil. Valminud parimad lehed nopitakse käsitsi ning seejärel aurdestilleeritakse, et saada kätte orgaaniline õli.
Ükski teepuu ei lähe raisku. Suuremaid oksi kasutavad farmerid küttepuuks või ubade kasvatamisel toetuskeppidena. Väiksemaid oksi töödeldakse koos lehtedega. Destilleerimise järel tekkinud taimemassi kasutatakse põllutöödes.

TOOTJA

TOOTJA

Keenia Orgaanilise Õli Talunike Ühendus (KOOFA) koosneb 380 väike-famerist, pooled neist naised. AIDSi epideemia tagajärjel peavad paljud nendest naistest üksinda perekondi üleval pidama. Teepuu kasvatamine aitab perekondadel teenida kindlat elatist. KOOFA liikmetele makstakse otse nende pangakontodele, millele farmerid pääsevad ligi mobiiltelefonide abil. See on andnud neile võimaluse ka arendada oma äri.

KOGUKOND

KOGUKOND

Paljudel inimestel Keenia maapiirkondades puudub juurdepääs puhtale joogiveele. Meie kaubavahetus KOOFAga annab kogukondadele võimaluse parandada joogivee kättesaadavuse tingimusi.
Teepuu taimed on üle elanud Keenia viimase aja põuad, nad on vaesunud farmerite lootus.