Maailm metsikuks

Sinu ostud aitavad meid lähemale eesmärgile koguda £500 000 eluslooduse kaitsmiseks. Toetame kolme uue biosilla rajamist Indiast, Ecuadoris ja Rwandas. Meie jaoks on tähtis aidata loomi nagu hertsoglanguur Reggie, mistõttu jätkame ka Vietnami biosilla projekti. Kogudes £100 000 jagu annetusi soovi rajada rohkem biosildu Khe Nuoc Trong metsa Vietnamis.

Maailm metsikuks

On prognoositud, et aastaks 2030 on praeguse tendentsi jätkudes kadunud 170 miljonit hektarit metsa*, mistõttu on üha olulisem taastada side loodusega ja selle eest hoolt kanda.

The Body Shopi missiooni eesmärgiks on kaitsta ja taastada 75 miljonit ruutmeetrit metsa ja rajada 10 biosilda aastaks 2020. Nn. biosillad on koridorid elujõuliste metsaalade vahel, mis ühendavad isoleeritud ja ohustatud looma- ja taimeliike ning annavad neile taas võimaluse paljuneda ja kosuda.

*WWF elusmetsa raport (Living Forest Report), 2015.

UUED BIOSILLAD, MILLE RAJAMIST TOETAME AASTAL 2019

UUED BIOSILLAD, MILLE RAJAMIST TOETAME AASTAL 2019

INDIA

Soovime eraldada £100 00 The World Land Trusti toetamiseks, et parandada Lääne-Ghati mäestikus elutsevate väljasuremisohus liikide, näiteks roostekasside tingimusi.

ECUADOR

ECUADOR

Teeme koostööd World Land Trusti ja Natural Culture Ecuadoriga, et rajada biosildu Nangaritza looduskaitsealal. Soovime annetada £150 000, mille abil rajatakse Andide mäestikku Amazonase vihmametsaga ühendav koridor, mis soodustab näiteks prillkarude tihedamat kokkupuudet, kosumist ja paljunemist.

RWANDA

RWANDA

Partnerlus Wildlife Conservation Societyga aitab loomaliike nagu Schweinfurthi šimpans Nygungwe piirkonnas Rwandas. Soovime koguda £150 000, mille abil ühendatakse Nyungwe rahvuspark Cyamundogo looduskaitsealaga, et üha enam loomaliike saaks vabalt elutseda neile loomulikus keskkonnas.

KUIDAS ANDSID MEIE JUURES 2018 AASTAL JÕULUOSTE TEHES PANUSE LOODUSE HEAKS?

2 senti igalt novembris ja detsembris 2018 The Body Shopis sooritatult ostult annetati partneritele The Woodland Trust UK ja World Land Trustile 10 miljoni ruutmeetri metsa kaitsemiseks ja taastamiseks Suurbritannia Wye orus ja Deani metsas ning Kaukaasia eluslooduse kaitsealal Armeenia Ararati provintsis.

INGLISMAA

INGLISMAA

Deani metsa ja Wye oru looduskaunite piirkondade elusloodus Inglismaa ja Walesi piiril on aja jooksul hakanud isoleeruma ning üha enam moodustub väikseid eraldatud metsamaa soppe.

ARMEENIA

ARMEENIA

Kaukaasia eluslooduse kaitsealas asub bioloogilise mitmekesisuse punkt, mis on kodukohaks Pärsia ehk Kaukaasia leopardile, ühele Armeenia kõige ohustatumale loomale.

KUS VEEL RAJAME BIOSILDU?

KUS VEEL RAJAME BIOSILDU?

KÕRGÕZSTAN

Koostöös Fauna & Flora International-iga plaanime istutada 10 000 puud Kõrgõzstanis ja kaitsta nii erinevate linnuliikide, näiteks ohustatud raipekotkaste elupaiku. Projekti kaasatakse sadu kohalikke elanikke, et tõsta teadlikkust jätkusuutlikust metsamajandamisest.

AUSTRAALIA

AUSTRAALIA

Austraalia valitsus on ametlikult kandnud koaala ohustatud liikide nimistusse. Koos Queensland Koala Crusadersiga plaanib The Body Shop istutada 12 000 puud ja taastada üle 30 hektari metsa Queenslandis. Projekti eesmärk on võidelda elualade ja kasvukohtade kadumisega piirkonnas, mis on tunnistatud biosfääri kaitsealaks. Kunagise metsaraide ala taastamine suurendab ajapikku koaalade populatsiooni.

TANSAANIA

TANSAANIA

Koostöös Mpingo Conservation & Development Initiative'iga toetab The Body Shop Tansaanias kogukonnale suunatud projekti, mis ühendab metsaalasid kahe rahvuspargiga. Tegu on Aafrika ainsate Forest Stewardship Councili poolt sertifitseeritud metsadega.

INDIA

INDIA

Koostöös World Land Trusti ja kohaliku partneri Wildlife Trust of Indiaga aitab The Body Shop kaitsta India elevante ja ohustatud gibboneid India Garo mägedes luues kaitsealasid ja taastades 6 miljonit ruutmeetrit elupaiku.

VIETNAM

VIETNAM

Aastal 2016 käivitas The Body Shop oma esimese biosilla projekti Vietnami Khe Nuoc Trongi metsas. Meie koostöö World Land Trusti ja kohaliku Viet Nature Conservation Centre partneriga aitab rahastada metsaala kaitsmist, mis on koduks paljudele loomaliikidele, sealhulgas ohustatud hertsoglanguurile. 2017. aastal teatas World Land Trust, et praegu on Khe Nuoc Trongi metsas elutsevate hertsoglanguuride populatsioon piirkonna suurim.

INDONEESIA

INDONEESIA

The Body Shop rahastab Orangutan Land Trusti ja Yayasan Ekosistem Lestari tööd Batang Toru ökosüsteemis Sumatras. Projekt kaitseb kriitiliselt ohustatud orangutanide ja ohustatud Sumatra tiigrite lõunapoolseimat populatsiooni. 2017. aasta detsembris avastasid teadlased The Body Shopi Sumatra biosilla alal uut liiki Tapanuli orangutani. Tapanuli oragutane on alles ligikaudu 800 isendit, mis teeb liigist ühe ohustatuma suure ahvlase. On äärmiselt oluline, et need erilised loomaliigid säiliksid, mistõttu paneme suurt rõhku biosildade projektile.

MALAISIA

MALAISIA

Malaisias teeb The Body Shop koostööd organisatsiooniga Wildlife Conservation Society Malaysia. Projekt on suunatud metsa taastamisele Endau Rompin'i rahvuspargis, et võimaldada kriitiliselt ohustatud Malaisia tiigri ja Aasia elevandi loomulike elupaikade taasrajamist.

NEPAAL

NEPAAL

Üks uusimatest biosildadest asub Nepaalis Himaalaja jalamil, kus The Body Shop toetab Red Panda Networki tööd, et päästa ohustatud punased pandad. Eelmisel aastal viisime läbi kampaania, mille käigus toetas iga Himaalaja bambussöe näomaski ja söeseebi ost ohustatud pandasid Himaalajas.

Meie toetusega sai Nepaali Red Panda Network istutada pandadele tublisti toidupoolist ja taastada üle 31 hektari jagu elupaiku. See võrdub enam kui 59 jalgpalliväljaku suuruse metsaalaga!