Rikastame oma inimesi

Tähistame inimeste omapära ja hülgame ilustereotüübid.

Meie ausa kaubanduse partnerite õiglane tasustamine on meie prioriteet. Korraldame kampaaniaid, et võidelda ebaõiglusega.  Aitame oma töötajatel end täiendada. 

AASTAKS 2020 ANNAME LUBADUSE:

• Laiendame meie Ausa Kaubanduse koostisosi 19-lt 40-le ja aitame rikastada kogukondi, kes neid toodavad.

• Aitame üle maailma 40 000-l majanduslikus kitsikuses inimesel leida tööd.

• Kaasame 8 miljonit inimest meie Enrich Not Exploit™ missiooni ja viime läbi meie läbi aegade suurima kampaania.

• Panustame 250 000 töötunni jagu oskusi ja teadmisi, et rikastada kohalike kogukondade bioloogilist mitmekesisust.

Aitäh!