Toeta neil jõuludel isetut armastust

Neil jõuludel võtame fookusesse tasustamata töötajate igapäevased isetud heateod. Mõistame, millise kaaluga on nende inimeste lahkus abivajajatele, seda iseäranis raskel pandeemiaajal.

Seepärast annetame sel aastal üle kogu maailma organisatsioonidele, mis toetavad tasustamata hooldajaid. Loe edasi lähemalt.

Milliste katsumustega tuleb tasustamata hooldajatel silmitsi seista?

Paljudele hooldajatele käib hoolduskoormus üle jõu, mis tähendab, et neil on harva võimalus võtta aega iseendale. See omakorda mõjutab nende isiklikku elu, karjääri ja vaimset tervist.

  • Stressirohke pühadeaeg

    Enamike hooldajate jaoks on jõulud aasta kõige keerulisem aeg. Teenuste kehvema kättesaadavuse, piiratud eelarvete ja perekondlike pingete tõttu võib pühadehooajast kurval kombel saada suur stressiallikas.

  • Sotsiaalne isoleeritus

    Carers UK uuringust ilmeb, et tasustamata töötajad on üldsusest seitse korda üksildasemad.¹ 8 inimest 10-st, kes hooldavad oma lähedasi tunnevad üksildust ja sotsiaalset isoleeritust.²

  • Surve naistele ja tüdrukutele

    Enamus hoolduskoormusest lasub naiste õlul. ÜRO hinnangul on tasustamata hooldustöö osakaal pea 1,1 triljonit naela ning see on Covid-19 pandeemia algusest oluliselt tõusnud.³

Meie lubadus tasustamata hooldajatele üle kogu maailma

Meie lubadus tasustamata hooldajatele üle kogu maailma

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) uurimustel hooldab enam kui 1 inimene 10-st piiratud võimekusega isikut, näiteks vanurit või puudega inimest.⁴ Need inimesed veedavad suure osa oma ajast teiste eest hoolitsedes ja selline hoolduskoormus võib ulatuda paarist tunnist nädalas aastaringse hoolduseni. See võib otseselt mõjutada tasustamata hooldaja füüsilist ja emotsionaalset heaolu, haridusalaseid saavutusi ja eraelulisi võimalusi. Tihtilugu jääb ajapuudusest tingituna unarusse enesearmastus ja kvaliteetaeg iseendale.

Hinnanguliselt on ülemaailmselt 2-8% lastest ja noortest oma majapidamises tasustamata hooldajad. Uurimused näitavad, et hoolduskoormatud noored satuvad majanduslikult ja sotsiaalselt ebasoodsasse seisu, sealhulgas on neil piiratud haridus- ja karjäärivõimalused, raskusi haridusnõudmiste täitmisel ning nad peavad kogema eakaaslaste kiusu.⁵

Tahame aidata seda muuta.

Kuidas saad sina neil jõuludel panustada tasustamata hooldajate abistamisesse

Kuidas saad sina neil jõuludel panustada tasustamata hooldajate abistamisesse

Neil jõuludel tahame tähistada kangelasi, kes aitavad teisi inimesi aasta ringi. Seepärast ei rõõmusta meie kingitused vaid kingisaajat, vaid aitavad meil ühtlasi annetada vähemalt 500 000£ tasustamata hooldajaid ja vabatahtlikke toetavatele organisatsioonidele üle kogu maailma.

Eestis on The Body Shopi kampaaniapartneriks Salu Kool, mis on raske- ja sügava vaimupuudega laste erakool. Kooli asutasid lapsevanemad, kellel endil on erivajadusega lapsed. Loodi õppeasutus, kus oleks võimalik anda õpetust lastele, kes tavakoolis käia ei saa ja kus lastega tegelevad spetsialistid. Kooli asutamine polnud kerge töö, kuid meeletu visaduse ja võitlusvõimega sai see teoks. Kooli eesmärgiks on mõõduka, raske ja sügava vaimupuude ning liitpuudega lastele põhihariduse andmine; lastele traditsiooniliste õppeainete asemel tegevusvaldkondadega põhioskuste õpetamine – motoorika ja kommunikatsiooni arendamine, sotsiaalsete ja kognitiivsete oskuste kujundamine ja igapäevaeluga toimetulekuks ettevalmistamine.

Toetamaks laste füüsilist ja vaimset arengut on kool ja vanemad kaasaegsete treeningvõimaluste loomiseks ja treeningseadmete soetamiseks juba teatud summa kogunud ning nüüd soovime ka meie õla alla panna.

Plaanime annetada Salu Kooli lastele treening- ja spordiväljaku rajamiseks kokku 3500€.⁶ Kui füüsis on korras, saab ka vaimne areng minna ülesmäge!

Kehavõide kollektsionääri kinkekomplekt

Kehavõide kollektsionääri kinkekomplekt

Kingi kellelegi kallile meeliülendav kehahellitajast kingitus - meie eriväljaande kehavõide kollektsioon. Kogu kinkekomplekti müügist saadud tulu annetatakse Salu Koolile, et toetada erivajadustega lastele treening- ja spordiväljaku rajamist.

Hind: 134€, komplektis sisalduvate toodete väärtus: 234€

Osta

¹ https://www.carersuk.org/news-and-campaigns/news-rss/6144-uk-s-unpaid-carers-seven-times-lonelier-than-general-public

² https://www.carersuk.org/news-and-campaigns/news/8-in-10-people-caring-for-loved-ones-have-felt-lonely-or-socially-isolated

³ United Nations. Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women. April 2020

⁴ OECD (2011) “Help Wanted? Providing and Paying for Long-term Care: The Impact of Caring on Family Carers. https://www.oecd.org/els/health-systems/47884865.pdf

⁵ Joseph, S., Sempik, J., Leu, A. et al. Young Carers Research, Practice and Policy: An Overview and Critical Perspective on Possible Future Directions. Adolescent Res Rev 5, 77–89 (2020). 

⁶ Annetuse summa kujuneb järgnevalt: 2 senti igalt 2021. aasta novembris ja detsembris kauplustes ja e-poes teostatud ostult (planeeritud kogusumma 1000€), kogu tulu meie eriväljaande kehavõide kollektsionääri kinkekomplektide müügist (summas 2000€), fikseeritud annetus summas 500€ ning lisaks kogu raha kauplustes paiknevatest annetuskastidest.