Unista uljalt

Oleme alustanud koostööd ülemaailmse lastele suunatud heategevusasutusega Plan International, et täita Brasiilia ja Indoneesia tüdrukute unistusi. Kahjuks ei ole paljudel naistel Indoneesias ja Brasiilias võimalust end harida ega elatist teenida ja kui neil ka on töö, teenivad nad meestest tunduvalt vähem. Projekt Plan Internationaliga annab neile noortele naistele vahendid, mille abiga nad saavad enda unistusi täide viia ja olla elus edukad.

KUIDAS SINU OST AITAB?

KUIDAS SINU OST AITAB?

The Body Shopi ja Plan Internationali koostööprojekt Brasiilias ja Indoneesias põhineb tütarlaste ja naiste toetamisele teadmiste, koolituste ja vahenditega, mis aitavad neil oma karjääre ja seeläbi elujärge edendada. Koos anname noortele naistele võimaluse võtta kontroll enda elu üle, olla iseseisvad ja viia täide enda eesmärke.

Neil jõuludel läheb osa sinu ostusummast* just nimelt selle sihi saavutamiseks. Loe lisaks selle kohta, mida täpselt teeme nende vahenditega ja saa infot projektide kohta, mida toetame ja rahastame.

*Annetame 1,98€ igalt 2019. aasta novembris ja detsembris sooritatud ostult Plan International UK-le. Plan International UK on Inglismaal ja Walesis registreeritud heategevusühing (reg. nr 276035).

MILLES ON PROBLEEM?

  • NAISED, KES POLE ESINDATUD

    Üle kogu maailma on enam kui 2,8 miljardi naise tööhõivevõimalused võrreldes meestega seadusega piiratud (allikas: Maailmapank “Women, Business and the Law”, 2018).

  • NAISTEL PUUDUVAD VÕIMALUSED

    Noored naised on võrreldes meestega kolm korda tõenäolisemalt töötud või omavad puudulikku haridust (allikas: Rahvusvahelise Tööorganisatsioon “World Employment and Social Outlook”, 2018).

  • LIIGA VÄHE NAISI POLIITIKAS

    Vaid 24% parlamendiliikmetest on naised. See tähendab sisuliselt, et mehed langetavad tihti naiste ees otsuseid valdkondades, kus naised vajavad teiste naiste tuge enim (allikas: Parlamentidevaheline Liit, 1. veebruar 2019).

MIKS VALISIME PLAN INTERNATIONALI

Teeme suure heameelega koostööd organisatsioonidega, kellel on meiega samad põhimõtted. Plan International töötab 54 000 kogukonnaga 75 riigis üle maailma ja on noorte naiste ja tüdrukute õiguste eest võitlemisel globaalselt esirinnas.

Projekt Plan Internationaliga tähendab, et seadusi muudetakse efektiivselt kohalikul, riiklikul ja ülemaailmsel tasandil. Globaalse eksperdina naiste ja tütarlaste õiguste alal on Plan Internationalil piisavalt kõlapinda ja mõju, et olla võimelised korda saatma positiivset muutust.

DREAM DIARIES

DREAM DIARIES

Oleme pühendunud naiste ja tüdrukute unistustele kaasa aitamisele, mistõttu oleme alustanud koostööd kolme inspireeriva naisega, et teada saada nende täitunud unistuste kohta ja unistada koos paremast tulevikust naiste jaoks. Nendega liitub noorteaktivist Eva Plan Internationalist ja koos arutame, kuidas saame aidata tüdrukutel ja naistel unistada piiranguteta.
Et näha Dream Diaries arutlusi külasta meie YouTube’i lehekülge.

MEIE PROJEKTID

MEIE PROJEKTID

KUIDAS VIIME LÄBI MUUDATUSI

Aitame noortel naistel teostada unistusi andes neile vajalikud oskused ja vahendid. Viime koos Plan Internationaliga läbi spetsiaalse 18-kuulise programmi, mille käigus naised omandavad erialased oskused, mis on ettevõtluses asendamatud ja võimaldavad neil edaspidi teenida elatist turvaliselt ja väärikalt. Projekti raames soovime abi osutada 1500 inimesele Brasiilias ja Indoneesias.

MEIE PROJEKT BRASIILIAS

MEIE PROJEKT BRASIILIAS

MILLES ON PROBLEEM?

Tööhõive on Brasiilias äärmiselt suur probleem - 31,1% noortest naistest on töötud ja 60% vaesuses elavatest inimest on alla 19 aastased. Soovime anda noortele teadmised ja oskused, mille abiga nad saaksid elada täisväärtuslikult.

MIDA TEEME AITAMISEKS?

MIDA TEEME AITAMISEKS?

Neil jõuludel toetame Põhja-Brasiilias väljaõppe võimaldamisega 75 noort naist vanuses 18-24, kes koolitatakse sotsiaaltöötajateks ja kes omandavad oskused omakorda abistada 200 teismelist tütarlast (vanuses 15-17) kasutades õpitud teadmisi ja realiseerides enda juhtimisoskusi.

ALICE’I LUGU

ALICE’I LUGU

Alice kasvas üles Brasiilias väga õnnelikus majapidamises vaatamata sellele, et tema pere on väga vaene. Alice’i peret tabas aga tragöödia – tema õde suri meningiiti. Iseäranis raskelt on see mõjunud emale, kes langes sügavasse depressiooni. Just need keerukad asjaolud ajendasid Alice’it end arendama läbi Plan Internationali programmi.

See platvorm on aidanud Alice’il õppida enda õiguste kohta, arendada avaliku esinemise ja juhtimisoskusi. Olgugi, et Alice on nüüd ise noor ema käib ta piirkonna ühes kõige prestiižsemas ülikoolis ja loodab tulevikus saada õpetajaks, et jagada enda teadmisi ka teistega.

MEIE PROJEKT INDONEESIAS

MEIE PROJEKT INDONEESIAS

MILLES ON PROBLEEM?

Indoneesias on üks Aasia kiiremini kasvavaid majandusi, kuid paljud maapiirkondade kogukonnad sõltuvad endiselt elatise teenimiseks täielikult põlluharimisest ning samas peavad paljud noored töövõimaluste leidmiseks kolima linna. Kõrge töötuse tase noorte hulgas mõjutab enim naisi puudulike haridusvõimaluste ja traditsiooniliste soorollide täitmise surve tõttu. Paljudel noortel naistel ei ole võimalust töötada väljaspool kodu, mis teeb uute oskuste õppimise, iseseisvumise ja kogukonna igapäevaelust osa saamise keeruliseks.

MIDA TEEME AITAMISEKS?

MIDA TEEME AITAMISEKS?

Viime projekti läbi Ida-Indoneesia ühes kõige puudustkannatavamas provintsis, kus töökohtade vähesuse tõttu lokkab vaesus, lapsabielud ja ebaturvaline migratsioon. Meie ja Plan Internationali pingutused piirkonnas aitavad ümber lükata stereotüüpe ning luua toetav keskkond, milles tüdrukuid ja noori naisi julgustatakse oma sihtide poole püüdlema.

Projekti raames viime läbi kutsekoolitusi ja toetame 330 noort (kellest 80% on naised) viies läbi karjääri- ja ettevõtlusnõustamist.

METTY LUGU

METTY LUGU

Metty on noor farmer, kes elab ja töötab ühes Indoneesia idaosa kõige vaesemas piirkonnas, kus ta kasvatab orgaanilisi puu- ja juurvilju.

Plan Internationali Green Skills projektiga liitumine on motiveerinud Mettyt alustama orgaaniliselt põllumajandamist, mis võimaldab talle stabiilse sissetuleku ja aitab parandada terve kogukonna elujärge.

Mettyl on nüüd enam kui kolm hektarit maad ja tema juures on palgal 10 tema sõpra.