X #

Email updatesClose

This is an example of a possible error message which can have as much lines as you want from none to ...

Kinkimisrõõm pole kunagi varem olnud nii ehe

1 kingitus = 1 päev puhast vett Etioopia perele.

Jõulud peaks olema imede aeg kõigi jaoks. Kui asi puudutab vett, siis meist enamuse jaoks on suurim mure kas jõuame päevas oma 2 liitrit vett ära juua nii nagu on soovitatav. Kas aga teadsite, et 650 miljonil inimesel maailmas ei ole igapäevaselt ligipääsu puhtale veele ja et iga päev sureb u 1400 inimest haigustesse, mis on saadud kuna tarbitakse saastatud joogivett.

The Body Shop kööstööpartneriks on rahvusvaheline heategvusorganisatsioon WaterAid, kelle missiooniks on muuta inimeste elu paremaks läbi puhta vee. Iga ostetud erimärgistusega kingituse eest saab WaterAid toota 1 päeva jagu puhast vett ühele Etioopia perele.

Mis on WaterAid?

WaterAid on rahvusvaheline organisatsioon, mille missiooniks on muuta maailma kõige vaesemate ja puuduses kannatavate kogukondade eluolu ja elukvaliteeti läbi puhta ja ohutu joogivee ning sellest tulenevate sanitaartingimuste parandamise. Organisatsiooni visiooniks on maailm, kus ohutu joogivesi on kättesaadav kõigile ja hügieeni ning sanitaarolude puudulikkus ei pärsiks kogukondade arengut. 1981. aastast alates on WaterAid aidanud puhta joogiveega 23 miljonit inimest, parandanud 21 miljoni inimese saniaartingimusi ning pakkunud hügieenialast haridust 12 miljonile inimesele maailma erinevates paikades (allikas: WaterAid 2015).

Mõju inimeste elule

Puhtale ja ohutule joogiveele ligipääsu pakkumine ning sanitaartingimusi täitvate tualettide rajamine päästab elusid. Puhas joogivesi võimaldab lastel osaleda veehankimise asemel koolitundides ning kindlustada neile parem tulevik. Puhas joogivesi annab emadele kindlustunde, et vesi, mida nad oma lastele annavad ei ole surmav.

Meie eesmärk

Meie eesmärgiks on koguda kampaaniaga kokku 284 000 Eurot, millest 253 000 Eurot läheb Arba Minch Zuria Wordea piirkonna eluolu parandamiseks Etioopias. Ülejäänud osa kampaania tuludest jõuab WaterAid organisatsiooni kaudu teiste abivajavate piirkondadeni üle maailma.

Projekt

40% Arba Minch Zuria elanikkonnast puudub juurdepääs puhtale joogiveele. Kohalikud, kes omavad juurdepääsu veevõtukohtadele tunnistavad, et need toimivad vaid osaliselt.

5% kohalikust elanikkonnast on juurdepääs sanitaartingimustele vastavatele tualettidele.

Enamikes kohalikes koolides puuduvad sanitaartingimustele vastavad tualetid, veevärk ja ligipääs puhtale veele.

The Body Shop annetab 2015 aasta novembris ja detsembris igalt spetsiaalse tähistusega müüdud kingipakilt 6 senti WaterAid organisatsioonile, et rajada Arba Minch Zuria piirkonnale Etioopias toimiv veevärk, sanitaartingimustele vastavad tualetid ja kestev hügieenialase hariduse toetamine.

6 senti võimaldab ühele perekonnale päeva puhast vett. See arvutus põhineb faktil, et 6 senti tagab puhta vee ühele inimesele viieks päevaks. Võttes arvesse, et Etioopias on keskmise perekonna suurus 5,1 annab 6 senti veevaru ühele perekonna üheks päevaks.

Veevärgi paigaldamise maksumus ühe inimese kohta on 43 Eurot. Selle hinna sisse on arvutatud esialgne paigaldus 20,30 Eurot ning korduvad iga-aastased kulud järgnevaks kümneks aastaks.

Faktid

650 miljonil inimesel puudub juurdepääs puhtale joogiveele.

Igal aastal sünnib 60 miljonit last peredesse, kellel puuduvad kodudes elementaarsed sanitaartingimused.

Igal aastal sureb düsenteeriasse üle 500 000 lapse puhta joogivee ja elementaarsete sanitaartingimuste puudumise tõttu. See on arvuliselt võrdne 1 lapsega minutis.

Paljud Aafrika naised läbivad vee hankimiseks pikki vahemaid ja kannavad seda koju veekanistritega, mille kogukaal on kuni 20 kg.

WHO andmete kohaselt on inimese normaalseks elutalitluseks vajaminev minimaalne veemäär 20 l päevas. Keskmine inimene kulutab Suurbritannias 150 liitrit vett päevas.

Vesi maksab Accra piirkonnas Ghanas kolm korda enam kui New Yorki’s.

Aitäh!