X #

Email updatesClose

This is an example of a possible error message which can have as much lines as you want from none to ...

Aita Reggiel leida armastus

1 ost = 1 ruutmeeter kaitstud vihmametsa.

Oleme andnud lubaduse kaitsta ja rikastada maailma meie ümber. Seepärast taastame iga sel suvel tehtud ostu kohta ühe ruutmeetri ohustatud vihmametsa Khe Nuoc Trongis, Vietnamis.

Koostöös World Land Trust'iga alustame sel aastal 75 miljoni ruutmeetri ulatuses biosildade rajamisega vihmametsades. Meie biosillad loovad ühenduse bioloogiliselt mitmekesiste elu- ja kasvukohtade vahel ja toovad üksteisele lähemale haruldaste liikide esindajad ning võimaldavad ka kohalikel kogukondadel jätkusuutlikult elada.

Nii aitab sinu ost ohustatud loomi nagu Reggie meetri võrra lähemale oma teisepoole leidmisele; ühtlasi panustad kohalike inimeste elujärje parandamisesse.

Aitad Reggiet, kui jagad pilte sotsiaalmeedias oma The Body Shop toodetest. Ära unusta hashtag’i  #FindReggieLove

FAKTID

Biosillad

Biosillad on kahjustatud või lagedaks raiutud elupaikades taastatud koridorid, mis annavad ohustatud taime- ja loomaliikidel võimaluse ühenduda ning aitavad seeläbi kaasa bioloogilise mitmekesisuse kasvule ja kohalike kogukondade elujärje edendamisele.

Reggie

Reggie - Vietnami hertsoglanguur, on ohutatud ahviliik ja kantud IUCN Punasesse Raamatusse. Nimetatud liik on ohus, sest neid kütitakse toiduks ja kasutuseks rahvameditsiinis ning nende elupaiku hävitatakse läbi ebaseadusliku metsaraide. Samuti on Khe Nuoc Trong’i ümberkaudsed alad siiani laastatud Vietnami sõja käigus kasutatud umbrohumürgi Agent Orange mõjust.

Aitäh!