X #

Email updatesClose

This is an example of a possible error message which can have as much lines as you want from none to ...

Seesamiõli

Ausa Kaubanduse Programmi seesamiõli toodab meie partner Juan Francisci Paz Silva kooperatiiv Nicaraguast Kesk-Ameerikas, kes on olnud meie partneriks juba alates 1993. aastast. Kooperatiiv annab kindla sissetuleku oma 275-le liikmele ning on rahastanud alternatiivmeditsiini kliinikut, mis ravib iga kuu, üle 100 inimese.

Edu seemned

Paljud Ühistud, kes kasvatavad seesami seemneid leiavad oma toodangu kuklitelt Ameerikas ja Jaapanis.

Kasvatades usku endasse

Anita-Maria Zunilda fond aidanud 70. naisel alustada oma ettevõttega, et suureneks sissetulek ja kasvaks usk endasse ja oma võimetesse.

Muutes haridust kättesaadavamaks

Paljud kohalikud lapsed tulevad kooli väga kaugelt. Selleks, et kaugelt kooli käivatel lastel oleks võimalik osa võtta ka õhtustest tundidest on Ühistu neile organiseerinud internaadi kus ööbida.

Aitäh!